Warunki wynajmu lokali
top_img

Cena wynajmu za 1 m2 wynosi: 30,00 - 35,00zł. Ceny są negocjowalne,
a koszty eksploatacyjne są w cenie najmu.

 

W ramach kosztów eksploatacyjnych oferujemy najemcom:

 • energię elektryczną,
 • centralne ogrzewanie,
 • wywóz nieczystości,
 • dostawę wody i odbiór ścieków,
 • całodobową ochronę,
 • 24-godzinną recepcję z kontrolą dostępu,
 • wizualizację najemcy na istniejących w obiekcie tablicach informacyjnych,
 • utrzymanie czystości powierzchni ogólnodostępnych i wokół kompleksu.


Warunki najmu powierzchni biurowych:

 • Standardowa umowa najmu jest zawierana na czas nieokreślony,
 • Okres wypowiedzenia zarówno dla najemcy jak i dla wynajmującego wynosi 3 miesiące,
 • Najemca jako zabezpieczenie czynszu i innych opłat na czas umowy zobowiązany jest do wpłaty kaucji gwarancyjnej.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

WEKTRA HOLDING Spółka z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Numer KRS: 0000192273
Numer NIP:7742521614
Numer Regon: 611053791

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU »